ศุลกากร โชว์รายได้ภาษี 64 สูงกว่าปีที่แล้ว 8 พันล้านบาท

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรปีงบประมาณ 2564 (เดือนต.ค. 63-ก.น. 64) ทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเก็บได้ทั้งสิ้น 102,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,497 ล้านบาท จากปีที่แล้วที่เก็บได้ 93,897 ล้านบาท แต่ต่ำกว่าประมาณการณ์เพียง 2.3% เท่านั้น เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการค้าโลกขยายตัวทำให้มีสินค้าส่งออก และนำเข้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในพิธีศุลกากรทำให้การตรวจปล่อยสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ การเก็บภาษีที่สูงขึ้นมาจากการส่งออกรถยนต์ที่ขยายตัวมาก เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิส อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ […]

กรมศุลฯ ยกเว้นภาษีนำเข้าชุดตรวจโควิดเหลือ 0% เก็บแค่แวตเท่านั้น

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า การนำเข้า ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าเหลือ 0% ซึ่ง ครม.ได้ขยายเวลายกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงเดือน มี.ค.65 แต่ยังคงต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ 7% อย่างไรก็ตาม การนำเข้าต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/50701/