คน.สั่งตรึงราคาสินค้า บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจากการหารือกับผู้ผลิตสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ได้รับการยืนยันว่าสามารถผลิตและกระจายสินค้าได้เป็นปกติ หากตรวจพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควรหรือมีการกักตุนสินค้า หรือไม่จำหน่าย จะมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้หากพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ที่มา: https://www.naewna.com/business/608637

ประชาชนไม่ต้องกักตุน คน.ยืนยันสต๊อกสินค้ามีเพียงพอ

อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลให้ขณะนี้มีประชาชนได้เริ่มมีการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ประกอบการ ห้างค้าส่งค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่า ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในบางช่วงเวลาที่ประชาชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยพร้อมกันและซื้อในปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็ยังคงมีสต๊อกไว้เพียงพอและขณะนี้การรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตและกระจายไปยังสาขาต่างๆ ก็ยังคงดำเนินการได้เป็นปกติ ที่มา: https://www.naewna.com/business/592445