ไทยถกฝรั่งเศสเพิ่มร่วมมือเศรษฐกิจ พร้อมชวนลงทุนใน EEC

การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจ (High Level Economic Dialogue หรือ HLED) ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ครั้งที่ 4  ได้มีการหารือเรื่องการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยไทยเสนอสาขาที่ต้องการร่วมมือกับฝรั่งเศส โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของไทยได้ โดยในส่วนของฝรั่งเศสสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเส้นทางกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีนทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรกระชับความร่วมมือเหล่านี้ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งไทยได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ EEC ที่มีการทบทวนให้รองรับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เพื่อเชิญชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทย ที่มา : […]

จี้รัฐหนุนเชื่อม “ไฮสปีดจีน-ลาว” ดัน “หนองคาย” สู่ Hub อาเซียน

กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง กล่าวว่า รถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจีนต้องการสร้างโครงข่ายการขนส่งเชื่อมต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ เอเชียกลาง และไปถึงยุโรป โดยฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนต้องการเชื่อมผ่านไทยลงไปถึงสิงคโปร์ในอนาคต ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องการค้า การลงทุน ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจข้ามแดน และภาคบริการ ทั้งนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงจากจีน-สปป.ลาวใช้เวลาก่อสร้างอีก 5-7 ปี และโครงการรถไฟทางคู่ที่จะไปเชื่อมต่อใช้ระยะเวลาพัฒนาอีก 4-5 ปี จะเกิดการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และไทยจะเป็นประตูการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาค ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-801352

“ทีเส็บ” ชง ครม.ประมูลงานระดับโลกมาจัดในไทย ชี้ลงทุน 1 หมื่นล้าน เงินสะพัดแสนล้าน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2564 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า เตรียเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) จ.กระบี่ พิจารณาให้เสนอตัวประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก 3 งาน ประกอบด้วย 1.การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2569 (ค.ศ.2026) จ.อุดรธานี 2.การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ปี 2572 (ค.ศ.2029) จ.นครราชสีมา 3.การจัดงานเอ็กซ์โป 2028 […]

‘ธ.กสิกรไทย’ตั้งบริษัทโฮลดิ้งในสิงคโปร์ ทุนจดทะเบียน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐ

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ได้ลงนามและแจ้งต่อกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงเรื่องการจัดตั้ง KASIKORN VISION FINANCIAL PTE. LTD. โดยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติอนุมัติการจัดตั้ง KASIKORN VISION FINANCIAL PTE. LTD. โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ทั้งนี้ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้ง KASIKORN VISION FINANCIAL […]

‘อนุสรณ์’ห่วงมาตรการรัฐ ‘ประกันรายได้เกษตร’กระทบคลัง

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังและอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต มองว่าควรขยายเพดานหนี้ตามมาตรา 28 กฎหมายวินัยการเงินการคลังเพื่อนำมาจ่ายให้ชาวนาและเกษตรกรตามโครงการประกันรายได้ กำหนดกรอบวงหนี้รวมไว้ไม่เกิน 30% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีป้องกันการก่อหนี้สาธารณะเกินตัว การตั้งงบประมาณอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร ปี 2565 อยู่ที่ 1.74 แสนล้านบาท ซึ่งเสี่ยงต่อฐานะและวินัยทางการคลังอย่างยิ่งและในฤดูการผลิต ปี’64/65 อาจต้องใช้เงินงบฯ ไม่ต่ำกว่า 4 แสนล้านบาทในการชดเชยส่วนต่างราคาประกันเป็นหลัก สำหรับแนวทางที่ยั่งยืน คือ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มรายได้จากการเพิ่มผลผลิตต่อไร่หรือเพิ่มผลิตภาพ ส่งเสริมตลาดเสรีในการแข่งขันเพื่อลดอำนาจผูกขาดในโครงสร้างการผลิต ที่มา: https://www.naewna.com/business/615675

‘จุรินทร์’ปลื้มค้าชายแดน เดือนก.ย.สร้างรายได้เพิ่ม38.32%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนเดือนก.ย. 2564 มีมูลค่ารวม 157,182 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 35.3% เป็นการส่งออก มูลค่า 96,184 ล้านบาท เพิ่ม 38.32% และนำเข้า มูลค่า 60,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.8% และยอดรวมการค้า 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า […]

ธปท.ปลดล็อก! ให้แบงก์จ่ายเงินปันผลได้ ชี้สถานะยังแกร่งผ่านประเมินวิกฤติโควิด

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการประเมิน เพื่อทดสอบระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ภาวะวิกฤติ (stress test) ในช่วงปี 2564-2566 พบว่าระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนมาโดยตลอด ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีอัตราการกันเงินสำรองสูงถึง 1.55 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) 19.9% ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มา […]

วาง 5 ยุทธศาสตร์ดันส่งออกปีหน้า

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2565 การส่งออกของไทยจะยังคงขยายตัวแน่นอน แต่คงเป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มูลค่าส่งออกในแต่ละเดือนขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับปี 2563 สำหรับยุทธศาสตร์การส่งออกไทยปีหน้านั้น กรมได้จัดทำไว้ 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและธุรกิจบริการไทยที่ตอบสนองความต้องการเมกะเทรนด์ และนิวนอร์มอล, 2.รักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วยการเจาะตลาดเมืองรอง, 3.ส่งเสริมเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ในการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก, 4.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ 5.ยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/economics/2240376

ขนส่งฯ เริ่มโอนเงินช่วยเหลือ แท็กซี่-วินมอ’ไซค์

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และรถแท็กซี่ส่วนบุคคลที่ประกอบอาชีพใน 13 จังหวัด (กรุงเทพมหานครนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพใน 16 จังหวัด (กาญจนบุรีตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรี […]

สอท.ชี้ปัจจัยเสี่ยง ขาดแรงงานต่างด้าว8แสนคน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผยว่า ส.อ.ท.กำลังติดตาม 3 ปัจจัยเสี่ยงต่อภาคการผลิตและเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตในภาพรวมที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นและสะท้อนไปยังราคาสินค้าที่อาจบั่นทอนแรงซื้อประชาชนที่ลดลงได้ ประกอบด้วย 1.ต้นทุนวัตถุดิบทั้งสินค้าโภคภัณฑ์ การเกษตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.แรงงานต่างด้าวขาดแคลนจากผลกระทบของโควิด-19 และ 3.อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มอ่อนค่า ทั้งนี้ยัง ประเมินว่าแรงงานต่างด้าวที่ขาดแคลนรวมจะอยู่ราว 8 แสนคน (ภาคผลิต 3-5 แสนคนและบริการท่องเที่ยวอีก 3 แสนคน)ดังนั้นหากแรงงานเข้ามาไม่ทันกับความต้องการก็จะกระทบต่อธุรกิจได้ กระทรวงแรงงานจำเป็นต้องเร่งนำเข้าแบบถูกกฎหมายเพื่อตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจ ที่มา: https://www.naewna.com/business/615128