ให้อำนาจ “คณิศ” ร่างสิทธิประโยชน์เจรจานักลงทุนเข้า EEC เฉพาะราย

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ เลขาฯ EEC) กล่าวภายหลังการประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2564 ว่า EEC อยู่ระหว่างร่างสิทธิประโยชน์ใหม่ เพื่อใช้เป็นหนึ่งในแผนชักจูงนักลงทุนโดยเฉพาะใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาใหม่ (New S-Curve) เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ (EV) ดิจิทัล (5G) การแพทย์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ เกษตรมัยไหม้ (BCG) โดยจะใช้หลักการเจรจากับนักลงทุนเฉพาะราย หรือเจาะจงเจรจาเป็นรายบริษัทเพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ตามที่นักลงทุนต้องการ

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-775134