ในความเงียบ ของ EEC เดิมพันอนาคต เศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดเป็นความหวังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ชัดเจนในยุคของ “นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์” อดีตรองนายกรัฐมนตรี ด้วยการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อน EEC ตั้งแต่การดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนกลุ่ม S-curve ผ่าน BOI จนทำให้มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงทำนิวไฮถึง 683,910 ล้านบาท ในปี 2561 แต่หลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทีมเศรษฐกิจ ประกอบกับเกิดสถานการณ์โควิด-19 สุ้มเสียงของรัฐบาลที่มีต่อ EEC ก็เริ่มเปลี่ยนไป ส่งผลให้นโยบายในการขับเคลื่อนเริ่ม “ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน” ยิ่งทำให้ “โอกาส” ของ EEC ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-651396