โฆษกศบศ. ยัน รัฐเยียวยาฟื้นฟู 4 มาตรการ ตามกำหนดเดิม เริ่ม 1 ก.ค.นี้

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19(ศบศ.) เผย มาตรการในการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติโควิด-19 จำนวน 4 มาตรการนั้น จะดำเนินการตามกำหนดเดิมในวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ ประกอบด้วย 1. มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3.โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และ4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โครงการทั้ง 4 จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 51 ล้านคน และนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 473,000 ล้านบาท ส่วนการเปิดภูเก็ต sandbox ในวันที่ 1 ก.ค.นั้น ขณะนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วและจะทยอยเปิดเมืองท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหารายได้เข้าประเทศ

ที่มา: https://www.posttoday.com/politic/news/656678