โควิดทุบธุรกิจ ‘ปิดกิจการ’ SME สายป่านสั้นเสี่ยงสูง

“พาณิชย์” เผยโควิดรอบ 3 เลิกกิจการมากขึ้น “หอการค้า” ห่วงธุรกิจสายป่านสั้นเสี่ยงเลิกกิจการ เร่งรัฐออกมาตรการต่อลมหายใจ ส.อ.ท.หวั่นโรงงานซัพพลายเชนธุรกิจท่องเที่ยวปิดตัวบางส่วน โดยการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มมา 1 ปี เศษ ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างรุนแรง และทำให้ส่วนหนึ่งต้องปิดกิจการลง ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 มียอดจดทะเบียนเลิกกิจการ 3,090 ราย ซึ่งถือว่าจำนวนปิดการลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปี 2563 ที่มีการปิดกิจการ 3,986 ราย แต่ถ้าพิจารณาทุนจดทะเบียนของกิจการที่ยื่นปิดช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 24,988 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีมูลค่า 18,240 ล้านบาท

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943311