‘เอกชน’ เมินยุบสภา แนะ 1 ปีที่เหลือเร่งฟื้นพิษโควิด

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ไม่ห่วงเสถียรภาพทางการเมือง แต่กังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่า โดยภายใน 1 ปี ก่อนการเลือกตั้งใหม่ในปี 2566 ควรแก้ไขปัญหาเรื่องวัคซีนให้ทั่วถึง การเปิดประเทศ การกระตุ้นการบริโภค ช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้เร็วที่สุด ซึ่งหวังให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3–4 หากลากยาวไปถึงไตรมาส 1 ปี 2565 กิจการจะแย่ลงและปิดมากขึ้น ด้านหอการค้าไทยเผยประเด็นเร่งด่วนที่รัฐต้องเร่งดำเนินการ คือ 1.การเร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึง 2.เพิ่มวงเงินโครงการคนละครึ่งจาก 3,000 บาทเป็น 6,000 บาท 3.นำมาตรการช้อปดีมีคืนกลับมาใช้ใหม่ 4.การเข้าถึงสินเชื่อเยียวยาผู้ประกอบการ (Soft loan) และมาตรการพักทรัพย์พักหนี้  

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942722