‘เอกชน’ เข็นส่งออกฟื้นเศรษฐกิจ ส.อ.ท.ห่วงโควิดฉุดภาคการผลิต

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผย จากการระบาดของโควิด-19 รอบ 3 ส่งผลให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก เช่น การท่องเที่ยว บริการดับหมด เหลือเพียงการส่งออกที่เติบโตดี โดยการส่งออกเดือน เม.ย.ขยายตัวถึง 13.09% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ภาคเอกชนปรับประมาณการปีนี้จากเดิม 3-5% เป็น 4-6% แต่ยังมีความเสี่ยงจาก 3 ประเด็น ได้แก่ 1.การระบาดในนิคมอุตสาหกรรมและแหล่งอุตสาหกรรม 2.การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าขนส่งทางเรือแพงขึ้น 3.เกิดการระบาดของโควิดในประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐ ยุโรป 4.ปัญหาขาดแคลนชิพ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เติบโตไม่ได้ตามเป้าหมาย

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940284