‘เอกชน’ ระดมพื้นที่หนุนฉีดวัคซีน “ห้าง ธนาคาร ปั๊ม นิคมฯ’

จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที่ประชุมมีความเป็นห่วงเรื่องการกระจายวัคซีนที่ยังล่าช้าและแผนงานยังไม่ชัดเจน จึงได้จัดตั้งคณะทำงานใน 4 ด้าน เพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี คือ 1.คณะแก้ไขปัญหาการกระจายและฉีดวัคซีน 2.คณะสร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ 3.คณะสนับสนุนระบบอำนวยความสะดวกระบบงานต่างๆ 4.คณะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม โดยมีเอกชนสนใจซื้อวัคซีนมาแล้วกว่า 5 ล้านโดสเพื่อเร่งการฉีดให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยเหลือรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนเพิ่มขึ้น โดยพร้อมช่วยจ่ายค่าวัคซีน 10-15 ล้านโดสแบ่งเบาภาระให้รัฐ

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933734