เหล็กไทยยังไปโลดสวนโควิด รัฐหนุนเมดอินไทยแลนด์ดันอุตสาหกรรมคึกคัก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.) ความต้องการใช้เหล็กในภูมิภาคต่างๆของโลกและประเทศไทยมีการปรับตัวในทิศทางบวกแม้ส่วนใหญ่ยังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้การลงทุนภาครัฐ ปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.7% ด้วยงบประมาณปี 2564 ซึ่งมีงบลงทุน 4.2 แสนล้านบาท และไตรมาสหนึ่ง ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-ธ.ค.2564) อีก 1.0 แสนล้านบาท เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญให้มีความต้องการใช้เหล็กมากขึ้น ทั้งนี้ส.อ.ท.แนะรัฐสนับสนุนโครงการ MiT เพื่อมุ่งหวังช่วยสร้างความเข้มแข็งรวมทั้งการส่งเสริมให้เพิ่มการใช้สินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไทยได้มากขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการเข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึงปีละ 1.77 ล้านล้านบาท

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/market/2183111