เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. – ตรวจโรงงาน ถึง เม.ย.’64 อุ้มผู้ประกอบการ 30,000 ราย

ที่มา: https://bit.ly/2ONgvzs