เราชนะใช้จ่ายแล้ว 2.6แสนล้าน สั่งคืนสิทธิผู้ประกอบการ187ราย

น.ส.กุลยา  ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า ขณะนี้ได้ระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เนื่องจากพบธุรกรรมผิดปกติแล้ว 2,751 ราย แต่มีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งส่งเอกสารชี้แจงโต้แย้งจึงได้มีมติให้ยกเลิกการระงับสิทธิไป 187 ราย และสามารถกลับเข้าร่วมโครงการได้ ส่วนยอดใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ ณ วันที่ 10 มิ.ย.64 มียอดใช้จ่ายหมุนเวียนกว่า 266,612 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินแล้ว 22.1 ล้านคน โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมแล้วกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/848979