เมื่อ ‘เศรษฐกิจ’ ติด COVID อาการหนักแค่ไหน และเมื่อไรจะฟื้น?

ที่มา: https://bit.ly/2DLriHV