เงินเฟ้อ‘ก.ย.’ขยับ1.68% รับน้ำมันแพง/มาตรการลดค่าไฟสิ้นสุด

นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อทั่วไป) เดือนก.ย. 2564 เท่ากับ 101.21 เทียบกับเดือนส.ค. 2564 เพิ่มขึ้น 1.59% และหากเทียบช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.68% เป็นการกลับมาขยายตัวอีกครั้ง หลังจากหดตัวในเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการสิ้นสุดลงของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลทั้งการลดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าน้ำประปาที่สิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนส.ค. 2564 ที่ผ่านมา และระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.naewna.com/business/606826