อาเซียนผนึกกำลัง อำนวยความสะดวกส่งสินค้าทางการแพทย์สู้โควิด-19

ที่มา: https://bit.ly/2Iqlmql