‘หอการค้า’ เจรจารัฐวิสาหกิจจีน เตรียมสั่งซื้อวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม

หอการค้าไทยเจรจารัฐวิสาหกิจจีนเตรียมสั่งซื้อ “ซิโนฟาร์ม” ในนามองค์การเภสัชฯ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางเอกชนได้ตกลงกับทาง Sinopharm โดยให้เอกชนเจรจาโดยตรงกับบริษัทผลิตวัคซีนได้ แต่การนำเข้าวัคซีนนั้นต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม และเอกชนเป็นผู้จ่ายเงินก่อน โดยความคืบหน้าเบื้องต้นรัฐวิสาหกิจจีนดังกล่าวได้เสนอราคามาแล้วพร้อมจำนวนวัคซีนที่ส่งให้ได้ประมาณกว่าล้านโดส

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/933948