“หอการค้า” หวั่นล็อกดาวน์สงกรานต์ กระทบเศรษฐกิจ 5 พันล้าน

หอการค้าไทยหวั่นกระทบ 5 พันล้าน หากล็อกดาวน์ช่วงสงกรานต์แนะควบคุมการเปิดปิดเป็นรายประเภทธุรกิจและพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้จำกัดและไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งนี้หอการค้าไทยวางแผนร่วมกับ กทม. ดึงเอกชนเสริมทัพเพิ่มความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชาชน 70% ของประชากรในกรุงเทพฯ ภายในสิ้นปีตามแผนที่วางไว้

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/474986