หอการค้าไทยหนุนรัฐขยายเพดานหนี้สาธารณะ

หอการค้าไทย ชี้ ขยายเพดานหนี้สาธารณะไม่กระทบระบบการคลังในประเทศ เชื่อมั่น จ่ายหนี้ได้เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติได้ ยกเคสกู้ไอเอ็มเอฟ รัฐใช้หนี้หมด แนะขณะนี้ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีเงินเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เยียวยาธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดและมีการล็อคดาวน์ ซึ่งสร้างความเสียหายทาเศรษฐกิจเป็นเม็ดเงิน 1 ล้านล้านบาท อีกทั้งยังเสนอให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ซึ่งช่วงนั้นคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมา เพราะวัคซีนโควิด-19 ทยอยมากมากขึ้นและกระจายไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความมั่นใจเริ่มที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ด้านภาคธุรกิจต่างๆก็เริ่มฟื้นและเตรียมตัวที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/961406