หนี้สาธารณะ70% ไม่สะเทือนการคลัง จับตารัฐขยายฐานภาษี-เพิ่มรายได้

“ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ระบุ สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนนำมาสู่การขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ต่อจีดีพี จะไม่กระทบเสถียรภาพทางการคลังในระยะสั้น โดยรัฐบาลยังสามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ โดย ณ เดือน ก.ค. 2564 สัดส่วนหนี้ในประเทศอยู่ที่ 98.2% ของหนี้สาธารณะรวม ทำให้สัดส่วนหนี้ต่างประเทศในหนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ใน 3-5 ปีข้างหน้า ภาครัฐต้องสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารหนี้สาธารณะให้กลับมายั่งยืน นั่นหมายถึงการขาดดุลการคลังต้องลดลงจนเข้าสู่สมดุลในที่สุด ทั้งนี้ ท่ามกลางรายจ่ายงบประมาณที่ปรับลดได้อย่างจำกัด ดังนั้น รัฐจึงต้องมีความสามารถในการจัดหารายได้ โดยเฉพาะภาษีที่อาจจะต้องหาฐานภาษีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเพื่อให้พอต่อการลดการขาดดุลการคลัง

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/296881/