หนี้ครัวเรือนกระฉูด ไตรมาสแรกแตะ 14.13 ล้านล้าน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่าภาวะหนี้สินครัวเรือนในไตรมาส 1 ปี 2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 14.13 ล้านล้านบาท ขยายตัว 4.6% เทียบกับ 4.1% ในไตรมาสก่อนหรือคิดเป็นสัดส่วน 90.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การขยายตัวของหนี้สินครัวเรือนส่วนหนึ่งมาจากมาตรการเลื่อนและพักชำระหนี้ที่ทำให้ยอดหนี้คงค้างไม่ลดลง รวมทั้งครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 มีการก่อหนี้เพิ่มขึ้น

ที่มา : https://www.naewna.com/business/597594