ส.อ.ท.ห่วงโควิดพุ่งไม่หยุด เกิดซัพพลายดิสรัปชัน สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนหนัก

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ประเทศไทยอาจประสบกับภาวะซัพพลายดิสรัปชัน คือ ภาวะสินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงการระบาดโควิด-19 รอบ 1 และรอบ 2 โดยอาจเกิดขึ้นได้ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ทั้งจากความต้องการของประชาชน และการผลิตที่ไม่มากพอ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดภายในโรงงาน ทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาได้

ที่มา: https://www.matichon.co.th/economy/news_2860008