ส่งออกไทยพุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออกเดือนเมษายน ขยายตัวสูงถึง 13.09% คิดเป็นมูลค่า 21,400 กว่าล้านดอลลาร์ 675,000 กว่าล้านบาท เป็นการขยายตัวที่สูงสุดในรอบ 36 เดือน หรือในรอบ 3 ปี เป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่เพิ่มขึ้น 8.47% ทำให้ยอดการส่งออก 4 เดือนแรก ปี 2564 มีมูลค่ากว่า 85,577 ล้านดอลลาร์ ราว 2.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.78% โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้การส่งออกไทยดีขึ้นมี 2 ปัจจัย คือ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าอาหารมากขึ้น รวมทั้งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (WFH) ขยายตัวเป็นอย่างมาก

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/market/2102096