ส่งออกปีนี้ส่อโต12% ‘สรท.’ห่วง6ปัจจัยเสี่ยงฉุด

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 64 โต 10-12% โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญ ได้แก่ 1.การฟื้นตัวอย่าแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก และ 2 ราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวสูงกว่าปีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1.สถานการณ์การระบาดโควิด-19 2.ปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3.การยกระดับมาตรการคุมเข้มในการตรวจหาเชื้อโควิดในต่างประเทศ 4.การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต 5.ค่าเงินบาทแข็งค่า และ 6.ปริมาณปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอและต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ทั้งนี้ สรท. มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1,000 บาท/คน สำหรับโรงงานที่เข้าร่วม Factory Quarantine (FQ) 2.สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางสาธารณสุขและควบคุมราคาชุดตรวจโควิด ATK ให้เหมาะสม และ 3.เร่งฉีดวัคซีนให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการให้ครอบคลุมโดยเร็ว

ที่มา: https://www.naewna.com/business/600529