สสว. จับมือแบงก์รัฐ-เอกชน เดินหน้าเพิ่มเงินทุน เอสเอ็มอี ด้วย Factoring

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ 10 แบงก์รัฐ-เอกชน เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงมาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยสินเชื่อ Factoring รวมทั้งสินเชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากตลาดภาครัฐ เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 1.3 ล้านล้านบาทต่อปี ที่สำคัญยังคงเป็นตลาดที่มีกิจกรรมการซื้อ จ้าง เช่า สินค้าและบริการต่างๆ จากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง หวังช่วยขยายโอกาสให้ SME เข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ได้คล่องตัว พร้อมเตรียมลงนามความร่วมมือในเร็วๆนี

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944156