สรรพากรยันไม่เรียกเก็บแวท ค่าบริการรักษาพยาบาล

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เผยถึง กระแสข่าวว่าประชาชน ต้องแบกรับภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการที่จะต้องถูกโรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มว่า เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชน จึงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงไม่สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการแก่ประชาชนได้

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/43652/