สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ชูมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด เตรียมความพร้อมเปิดเมือง 1 ก.ย.นี้

ตามที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทย หารือเรื่องการเตรียมเปิดธุรกิจอย่างปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 และยังได้รับความคิดเห็นจากกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค และในวันที่ 24 ส.ค. 64 สมาคมฯ ยังได้เข้าร่วมหารือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่องการเตรียมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย และได้สรุปเป็นมาตรการเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของศบค. ต่อไป ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงขอนำเสนอมาตรการผ่อนผันเร่งด่วนให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และร้านค้าต่างๆ สามารถเปิดบริการแก่ประชาชนเป็นปกติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/economics/news_6583738