วิจัยกรุงศรีแนะรัฐจัด6มาตรการ ทุ่ม7แสนล้านประคองศก.ขยายตัว3.25%

วิจัยกรุงศรีได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในประเทศต่างๆ พบว่า 1.มาตรการให้เงินสำหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่ต้องกักตัว 2.มาตรการรักษาระดับการจ้างงาน 3.มาตรการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงสำหรับภาคธุรกิจ 4.มาตรการลดค่าใช้จ่ายสำหรับภาคครัวเรือน 5.มาตรการลดค่าใช้จ่ายสำหรับภาคธุรกิจ และ 6.มาตรการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงสำหรับภาคครัวเรือน นับเป็น 6 มาตรการที่มีความสำคัญและนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอ โดยทั้ง 6 มาตรการดังกล่าวมีวงเงินรวมกันประมาณ 7 แสนล้านบาท ในช่วง6 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าการใช้มาตรการเหล่านี้จะช่วยให้ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยสามารถประคองตัวอยู่ที่ 3.25%จากช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 อยู่ที่ 3.5%และเทียบกับ 3.0% หากไม่มีมาตรการ

ที่มา: https://www.naewna.com/business/597327