วาง 5 ยุทธศาสตร์ดันส่งออกปีหน้า

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปี 2565 การส่งออกของไทยจะยังคงขยายตัวแน่นอน แต่คงเป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มูลค่าส่งออกในแต่ละเดือนขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับปี 2563 สำหรับยุทธศาสตร์การส่งออกไทยปีหน้านั้น กรมได้จัดทำไว้ 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าและธุรกิจบริการไทยที่ตอบสนองความต้องการเมกะเทรนด์ และนิวนอร์มอล, 2.รักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ เพิ่มส่วนแบ่งตลาดด้วยการเจาะตลาดเมืองรอง, 3.ส่งเสริมเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม ในการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก, 4.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ 5.ยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/economics/2240376