ล้งทุเรียนอ่วม จีนเก็บ VAT 13% ต้นทุนพุ่ง

ที่มา: https://bit.ly/3kPzBnk