ลาว คุมเข้มรถข้ามแดน ต้องมีใบรับรองไร้โควิด รพ. รัฐ-เข้าได้ 3 วัน

สปป.ลาว เพิ่มความเข้มงวดรถขนส่งสินค้าที่จะข้ามไปส่งสินค้าใน สปป.ลาว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน สปป.ลาว โดยกำหนดให้รถขนส่งสินค้าที่จะเข้าไปส่งสินค้าใน สปป.ลาว ต้องมีใบรับรองการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ส่งผลให้รถสินค้าโดยเฉพาะรถน้ำมันไม่สามารถข้ามไปสินค้าได้ โดยกลุ่มผู้ประกอบการชิปปิ้งไทยเสนอสปป.ลาวให้ผ่อนผันเป็นการใช้ใบรับรองการตรวจแบบRapid test แทนและตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนได้ด้วย เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการตรวจรวมถึงค่าใช้จ่ายของธุรกิจอีกด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นทางสปป.ลาวจะพิจารณาอีกครั้งถึงแนวทางหรือมาตรการในการขนส่งข้ามแดน

ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-656121