รัฐหนุนเหล็กไทยโตต่อเนื่อง “Made in Thailand” ปลุกเศรษฐกิจคึกคัก

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ส.อ.ท. เปิดเผยว่าในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) ของโลกแทบไม่ขยายตัว ปริมาณอยู่ที่ 1,775 ล้านตัน (+0.1% จากปี 2562) แต่ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยถดถอยลงถึง -12% เหลือเพียง 16.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตามคาดการณ์อุตสาหกรรมเหล็กฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 แล้ว หลังจากปี 2563 ความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยหดตัว 12% คาดปี 2564 ความต้องการใช้เหล็กเพิ่ม 15% มั่นใจนโยบายภาครัฐช่วยดันปริมาณการใช้เหล็กโตต่อเนื่องถึงปี 2565

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/economics/2250036