รัฐช่วยจ่ายเงินเดือน 50% จูงใจบริษัทเอกชน “จ้างงานใหม่”

ที่มา: https://bit.ly/2Ez1Sh1