รฟท.ปรับแผนเพิ่มตู้ขนส่งสินค้า รองรับรถไฟจีน-ลาว

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการติดตามและประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคายในการประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางรถไฟ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทย- ลาว-จีน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้รฟท.ได้ดำเนินการปรับเพิ่มปริมาณการขนส่งตู้สินค้า (คอนเทนเนอร์) และขบวนรถขนส่งสินค้าทางรถไฟเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าในอนาคตอันใกล้

ที่มา : https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/485816