พิษโควิดฉุดจดตั้งบริษัทใหม่ พ.ค. ลด 7% หวังวัคซีน-มาตรการเยียวยาช่วยฟื้น

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผย เดือนพ.ค. 2564 มีผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศรวม 5,568 ราย เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 21,513 ล้านบาท โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ ขนส่งและขนถ่ายสินค้า จากการระบาดระลอก 3 ของโควิด-19 พบว่าการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ ลดลง 7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีจดทะเบียนใหม่รวมทั้งสิ้น 34,929 ราย เพิ่มขึ้น 27% และปัจจุบันมีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 799,881 ราย มูลค่าทุน 19.54 ล้านล้านบาท

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/economics/news_6483169