พาณิชย์ นัดถกเอกชนทบทวนเป้าส่งออกใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นัดประชุมประเมินสถานการณ์การส่งออกประจำไตรมาส 2 ปี 2564 ร่วมกับภาครัฐและเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 18 พ.ค. นี้ หลังสถานการณ์เปลี่ยนพบแนวโน้มดีขึ้น ทั้งการส่งออกรายสินค้า และรายตลาด โดยการส่งออกไตรมาสแรกของปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 64,148.03 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.27% คาดปีนี้ ยอดส่งออกโต 4% ตามเป้ากระทรวงพาณิชย์ สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อการส่งออก มาจากแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่สุดของสหรัฐฯ และการเร่งฉีดวัคซีนทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยปรับตัวดีขึ้น

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/938083