พาณิชย์แนะธุรกิจขนส่ง ปรับตัวรับเทรนด์ใหม่ของโลก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า การศึกษาการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ พบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจบริการโลจิสติกส์มีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า ทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการรับส่งเอกสารและสิ่งของตามการเติบโตของการค้าออนไลน์ โดยแนะให้เร่งปรับตัวโดยเฉพาะธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของจะต้องปรับโมเดลธุรกิจ โดยแนะให้ลงทุนด้านเครือข่ายเพิ่มขึ้น และต้องมีความยืดหยุ่นหากเกิดการจำกัดและปรับเวลาการเดินรถ อีกทั้งควรหาช่องว่างทางธุรกิจ โดยการปรับตัวให้สอดคล้องกับการให้บริการสังคมสูงอายุ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อาทิ  เทคโนโลยีที่ใช้โรบอทเข้ามาควบคุมการทำงานวางแผนกำลังการจัดการคลังสินค้า

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/250881/