พาณิชย์เร่งทำแผน ผลักดันส่งออกสินค้า”เทรนด์โลก”

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำแผนเร่งส่งออกสินค้าที่ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกให้มากขึ้น เพราะถือเป็นอนาคตของการส่งออกและมีมูลค่าที่สูง สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก 1.อาหารฟังก์ชั่น  2.อาหารนวัตกรรมใหม่  3.อาหารทางการแพทย์  และ 4.อาหารอินทรีย์ รวมถึงอาหารผู้สูงอายุ โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ขณะเดียวกันจะให้ความสำคัญกับอาหารมังสวิรัติ ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะอินเดีย ตลอดจนสินค้าฮาลาล ที่มีทั้งอาหารและสินค้าแฟชั่น โดยมีเป้าหมายในกลุ่มประเทศมุสลิม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ เป็นต้น

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/news/68295/