พาณิชย์สั่งโรงงานหน้ากากเดินเครื่องผลิตเต็มที่ ยันของไม่ขาดแคลน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบและติดตามสถานการณ์หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยพบว่าราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ยังอยู่ที่ 1.90 – 2.50 บาท ด้าน ส่วนการผลิตหน้ากากอนามัยร่วมกับผู้ผลิตหน้ากากอนามัย พบว่า ปัจจุบันปริมาณและวัตถุดิบเพียงพอแม้จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้กรมได้ขอความร่วมกับทางผู้ผลิตแจ้งปริมาณมาเพื่อหากมีพื้นที่ใดขาดแคลนจะได้ประสานจัดส่งได้ทันทีและให้ขายตามราคาที่กำหนดไม่เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากพบว่ามีการขายเกินราคาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/841327