พาณิชย์ลุยช่วยชาวสวนระบายขนุน หลังเจอพิษโควิดผลผลิตตกค้าง74ตัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ฯ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกขนุนที่ประสบปัญหาการขายผลผลิตจาการระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ และมีผลผลิตตกค้างมากถึง 74 ตัน จึงได้ประสานให้พ่อค้าแม่ค้า โรงงานแปรรูปให้ช่วยซื้อผลผลิตเดือน พ.ค.64 ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด และนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเข้าช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีช่องทางการขายสินค้า โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/economic/843239