“พจน์” ผนึก 3 สมาคม ถกผู้ว่าสมุทรสาครเร่งแก้ไขปัญหาโควิด คลัสเตอร์โรงงาน

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำคณะผู้บริหารสมาคมการค้า เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี) เพื่อหารือถึงแนวทางดำเนินการ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (Factory Accommodation Isolation : FAI) ตลอดจนแนวทางการจัดการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์โรงงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการระงับการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดและป้องกันให้ขบวนการผลิตถูกขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิ หากภาคการผลิตหยุดชะงักจะนำมาซึ่งการชะงักของระบบเศรษฐกิจโดยรวมในขณะนี้

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-745257