ปี’65ไทยเที่ยวไทยคึกคัก ทีทีบีคาดเงินสะพัด7.2แสนล้าน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี หรือ ttb analytics ประเมินว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะสูงถึง 188.1 ล้านคน/ครั้ง หรือขยายตัว 161.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 และมีรายได้จากการท่องเที่ยวราว 7.2 แสนล้านบาท หรือ ขยายตัว 228% สะท้อนจากช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565 ที่เพิ่มถึง 87.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สร้างรายได้ 2.2 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 82.9% สำหรับครึ่งหลังของปี 2565 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นทำให้ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้น อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะราคาพลังงานที่สูงสุดในรอบเกือบทศวรรษกระทบการท่องเที่ยวของคนไทยกว่า 70% ที่นิยมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% ต่อคนต่อวัน

ที่มา: https://www.naewna.com/business/662342