“ประยุทธ์”ส่งสัญญาณ“ซีพีทีพีพี”ดึงลงทุน – สร้างเชื่อมั่นธุรกิจ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ถก “ซีพีทีพีพี” นายกฯส่งสัญญาณร่วมแบบสงวนท่าที ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้พิจารณาข้อเสนอคณะทำงานที่ตั้งขึ้นและสรุปประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมเสนอ ครม.เร็วๆนี้ โดยข้อสรุปต่างๆจะตอบข้อคำถามและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมซีพีทีพีพีได้ทุกประเด็น และที่จะชี้แจงกับสภาผู้แทรราษฎรในประเด็นต่างๆได้ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ มีเงื่อนไขส่งมายังรัฐบาลกว่า 100 ข้อ เล็งชงผลศึกษาเข้า ครม.มั่นใจแจงสภาได้ “หอการค้า” ขานรับสัญญาณเข้าร่วมเจรจา เพิ่มแรงบวกดึงนักลงทุนต่างชาติ  รัฐบาลเตรียมพร้อมเจ้าภาพเอเปกปีหน้า ชู 3 ประเด็น “บีซีจี-ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-การค้าการลงทุน”

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/business/965501