ประธานสมาคมธนาคารไทยห่วงคลัสเตอร์โรงงานฉุดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะทำหน้าที่ ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ประกอบด้วยสมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กกร.ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆแล้วในช่วงที่ผ่านมา และได้มีมติให้คงเป้าหมายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีนี้ไว้ที่ 0.5-2% การส่งออกขยายตัว 5-7% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1-1.2% เนื่องจากแนวโน้มการส่งออกครึ่งปีหลังยังคงสดใสตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ก็ยังต้องติดตามปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงการระบาดที่กระทบกับโรงงาน

ที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2112281