ประชาชนไม่ต้องกักตุน คน.ยืนยันสต๊อกสินค้ามีเพียงพอ

อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลให้ขณะนี้มีประชาชนได้เริ่มมีการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเรื่องนี้กรมการค้าภายในได้หารือกับผู้ประกอบการ ห้างค้าส่งค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ต พบว่า ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาในบางช่วงเวลาที่ประชาชนเข้าไปจับจ่ายใช้สอยพร้อมกันและซื้อในปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ ส่วนสินค้าอื่นๆ ก็ยังคงมีสต๊อกไว้เพียงพอและขณะนี้การรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตและกระจายไปยังสาขาต่างๆ ก็ยังคงดำเนินการได้เป็นปกติ

ที่มา: https://www.naewna.com/business/592445