นายกสมาคมโฆษณาค้าน ‘บิ๊กตู่’ เปิดประเทศเร็วไปไหม ทั้งที่แผนวัคซีนยังสับสน

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการประกาศเปิดประเทศให้ได้ภายใน 120 วันของนายกรัฐมนตรี มองว่าเร็วไป เพราะที่ผ่านมาการสื่อสารจากภาครัฐต่อเรื่องวัคซีนค่อนข้างมีปัญหาและสับสนในหลายข้อมูล จนเกิดความตรึงเครียดต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ดังนั้น ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้เกิดการระบาดเหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้สิ่งที่รัฐควรทำเลย คือ วางระเบียบและกติกาการใช้แหล่งธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ที่จะทำอย่างไรให้คงความสะอาดและสวยงามเหมือนอย่างตอนนี้ และกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยจะเริ่มฟื้นตัวใตรมาส 4 ของปีนี้

ที่มา : https://www.matichon.co.th/economy/news_2781805