ธุรกิจโรงแรมร้องรัฐเยียวยาจ้างแรงงาน-ลดค่าไฟ-เร่งฉีดวัคซีน พ้อพูดซ้ำๆ เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลออกมาตรการควบคุมการระบาดโควิดเข้มข้นสูงสุดใน 10 จังหวัดเสี่ยงสูง จึงต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 3 ข้อหลัก ได้แก่ 1.การชดเชยค่าจ้างแรงงานให้กับพนักงาน 2.ลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า 15% รวมถึงผ่อนชำระได้ จนถึงสิ้นปี 64 และ 3.เร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว เน้นไปที่จังหวัดเสี่ยงสูง และจังหวัดท่องเที่ยวก่อน รวมถึงประชาชนในจังหวัดเหล่านั้นด้วย ซึ่งข้อเสนอเหล่านี้ก็เป็นข้อเรียกร้องให้ช่วยรูปแบบเดิมมากว่าปีครึ่งแล้ว ซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมที่พูดซ้ำๆ เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง ส่วนภาพรวมธุรกิจโรงแรมน่าจะเปิดตัวประมาณ 50% โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ เช่น ภาคใต้ ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดกลางลงไป เพราะพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุด

ที่มา: https://www.matichon.co.th/economy/news_2826246