ธปท.-ก.ล.ต. ระวังลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่หนุนใช้ซื้อสินค้าและบริการ

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ติดตามการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ และเห็นการเชิญชวนให้นำสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น Bitcoin Ether มาใช้เป็นสื่อในการชำระค่าสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่ง ธปท.ได้เคยแจ้งย้ำถึงสถานะของสินทรัพย์ดิจิทัลว่าไม่ถือเป็นเงินตราตามกฎหมาย ดังนั้น การนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในรูปแบบดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยน (barter trade) ระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลกับสินค้าและบริการที่ผู้ให้และผู้รับตกลงยอมรับความเสี่ยงระหว่างกัน โดยอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสียมูลค่ในกรณีต่างๆ

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/investment/2135992