ธนาคารแห่งประเทศไทยจับตายอดสินเชื่อผิดนัดชำระหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานตัวเลขสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) หรือสินเชื่อที่เริ่มขาดส่ง 1 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 3 เดือนในไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีนัยที่จะกลายเป็นหนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ในอนาคต โดยสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้ มีสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษทั้งสิ้น 1.11 ล้านล้านบาท หรือ 6.44% ของสินเชื่อรวม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/finance/2097356