ธกส.ชี้หมูราคาตกรับกินเจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และยอดฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านรวมถึงความต้องการของตลาดโลกทำให้ราคาสินค้าเกษตรเดือนต.ค.2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิน้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ และสุกรมีแนวโน้มราคาปรับลดลง โดยราคาอยู่ที่ 64.73-66.11 บาท/กก.ลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 1.37-3.43 เนื่องจากการเข้าสู่เทศกาลกินเจที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6-14 ต.ค.2564 ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งงดบริโภคเนื้อสัตว์ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง

ที่มา: https://www.naewna.com/business/606599